CHỐT LÔ KHUNG 1 NGÀY MIỄN PHÍ​​​​​​​

NGÀY SONG THỦ -  BẠCH THỦ BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
7/12/23 21 lót 42​​​​​​​ 11 ...
6/12/23 36 lót 74 66 Trượt
5/12/23 61 lót 05 66 Nhận 61, 66
4/12/23 12 lót 89 66 Nhận 12
3/12/23 10 lót 89 44 Trượt
2/12/23 78 lót 87 22 Nhận 22, 78
1/12/23 09 lót 28 00 Nhận 00, 28
30/11/23 26 lót 62 44 Nhận 26, 44
29/11/23 78 lót 87 66 nhận 78, 87

​​​​​​​​​​​​CHỐT CẶP LÔ KHUNG 2 NGÀY SIÊU CHUẨN

NGÀY SONG THỦ -  BẠCH THỦ BẠCH THỦ KÉP KẾT QUẢ
7-8/12/23 83 lót 38 66 ...
5-6/12/23 ​​​​​​​48 lót 85​​​​​​​ 11 Nhận 11 N2
3-4/12/23 ​​​​​​​79 lót 98 N2 99 Trượt
2-3/12/23 ​​​​​​​79 lót 98 55 Nhận 55 N1
1-2/12/23 ​​​​​​​81 lót 40 22  Nhận 41 N1
30/11-1/12/23 59 lót 91 22 Nhận 91 N1
29-30/11/23 80 lót 36 00​​​​​​​ Nhận 80 N1
28-29/11/23 56 lót 12 55 Nhận 12 N1
26-27/11/23 15 lót 81 44 Nhận 81 N2
24-25/11/23 34 lót 70 99 Trượt
23-24/11/23 13 lót 56 99 Nhận 56, 99 N1
21-22/11/23 86 lót 18 33 Nhận 18, 86 N2
19-20/11/23 70 lót 95 88 Nhận 88 N2
18-19/11/23 ​​​​​​​45 lót 89 88 (N2) Nhận 89 N1
17-18/11/23 25 lót 52 88 Nhận 52 N1
15-16/11/23 25 lót 69 22 Nhận 25, 69 N2

CHỐT LÔ KHUNG 3 NGÀY BẤT BẠI

NGÀY SONG THỦ -  BẠCH THỦ  LÔ KÉP KẾT QUẢ
6-8/12/23 23 lót 32 99 ...
4-6/12/23 03 lót 61​​​​​​​ 44 Nhận 44, 61 N2
3-5/12/23 39 lót 84 66 Nhận 39 N1
30/11-2/12/23 23 lót 93 66 Nhận 23 N3
28-30/11/23 65 lót 79 44 Nhận 65 N2
26-28/11/23 59 lót 89 00 (N2) Nhận 00, 59 N2
25-27/11/23 01 lót 26 00 Nhận 26 N1
23-25/11/23 34 lót 43 44 Nhận 44 N2
22-24/11/23 01 lót 81 22 Nhận 22 N1
21-23/11/23 23 lót 26 55 Nhận 23, 26, 55 N1
20-22/11/23 36 lót 83 55 Nhận 36 N1
17-19/11/23 53 lót 75 33 Nhận 33 N2
16-18/11/23 05 lót 65 33 Nhận 65 N3
14-16/11/23 96 lót 94 88 (N2) Nhận 96 N2
13-15/11/23 03 lót 34 88 Nhận 03 N1
12-14/11/23 53 lót 60 88 Nhận 53 N1
9-11/11/23 69 lót 26 11 Trượt
6-8/11/23 50 lót 74 55 Trượt
3-5/11/23 63 lót 96 33 Nhận 33, 96 N3
1-3/11/23 73​​​​​​​ lót 49 55 (N2) Nhận 49, 55 N1
31/10-2/11/23 35 lót 53 55 Nhận 53 N1
28-30/10/23 39 lót 19 00 (N2) Nhận 19 N3
27-29/10/23 60 lót 20 00 Nhận 20, 60 N1
25-27/10/23 86 lót 84 99 Nhận 84 N2
23-25/10/23 86 lót 57 (N2) 77 Nhận 57 N2
22-24/10/23 86 lót 57 33 Nhận 33 N1
21-23/10/23 18 lót 81 99 Nhận 18 N1
20-22/10/23 10 lót 84 88 Nhận 88 N1
17-19/10/23 16 lót 20 55 Nhận 20 N3
14-16/10/23 05 lót 56 22 Nhận 22 N3
11-13/10/23 76 lót 86 66 Nhận 76, 86 N3
10-12/10/23 50 lót 05 22 Nhận 22 N1
9-11/10/23 05 lót 70 88 Nhận 70 N1
7-9/10/23 84 lót 48 66 Nhận 66 N2
6-8/10/23 60 lót 06 44 Nhận 60 N1