XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 12/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 14 42 32
G.7 996 239 801
G.6 5138 8336 7218 0941 8493 9556 5652 3251 2017
G.5 4144 3654 5832
G.4 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744
G.3 60343 31457 09097 36808 96511 75602
G.2 38900 94519 36141
G.1 46298 97593 48436
G.ĐB 673884 942923 862319

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/07/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 08, 06
1 18, 14
2 28, 29
3 35, 38, 36
4 43, 44
5 57
6 64
7 -
8 84
9 98, 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 08/07/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 08
1 19, 12
2 23
3 39
4 41, 42
5 54, 56
6 62
7 74
8 86
9 93, 97, 91, 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 08/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 19, 11, 16, 17
2 21
3 36, 32, 32
4 41, 44
5 56, 52, 51
6 64
7 74, 75
8 -
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 61 45 87
G.7 806 421 945
G.6 8714 0026 1678 2050 8724 4774 9604 7558 7091
G.5 5683 9903 6328
G.4 68072 37158 96391 00778 29830 05992 04037 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494
G.3 27532 33860 49479 63453 60606 81206
G.2 85992 69035 04064
G.1 57577 26139 52613
G.ĐB 168076 125151 148248

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/07/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 14
2 26
3 32, 30, 37
4 -
5 58
6 60, 61
7 76, 77, 72, 78, 78
8 83
9 92, 91, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 18, 12, 13
2 24, 21
3 39, 35
4 45
5 51, 53, 50
6 67
7 79, 74
8 82
9 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/07/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 06, 04
1 13, 16
2 21, 25, 28
3 35
4 48, 45, 42, 45
5 58
6 64
7 -
8 87
9 94, 91
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 83 14 79
G.7 950 829 084
G.6 3386 7416 8577 1669 5997 1080 0793 4645 7503
G.5 0829 0930 1856
G.4 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630
G.3 96726 78191 16989 09442 73657 40280
G.2 34253 36744 79040
G.1 98432 23032 06205
G.ĐB 330932 582806 490318

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 06/07/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 16
2 26, 29
3 32, 32
4 48
5 53, 55, 59, 50
6 -
7 70, 75, 77
8 86, 83
9 91, 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 06/07/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 14
2 29
3 32, 36, 30
4 44, 42, 40
5 51, 52, 54
6 69
7 70
8 89, 80
9 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/07/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 18
2 23, 27
3 30
4 40, 45
5 57, 56
6 69
7 79
8 80, 87, 81, 84
9 91, 93
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 54 52 35
G.7 546 842 155
G.6 5488 9218 8403 9991 2135 0046 1132 8250 8223
G.5 3629 9657 7011
G.4 08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607 73374 79896 58738 83106 61203 47525 10396 87473 05065 45802 00820 80423 60035 93925
G.3 75030 81061 68317 50973 20775 63828
G.2 73298 07711 64369
G.1 32520 20857 46168
G.ĐB 472296 467462 341542

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/07/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 02, 07, 03
1 18
2 20, 29, 29
3 30
4 46
5 58, 52, 54
6 61, 60
7 -
8 88
9 96, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/07/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 11, 17
2 25
3 38, 35
4 46, 42
5 57, 57, 52
6 62
7 73, 74
8 -
9 96, 96, 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 11
2 28, 20, 23, 25, 23
3 35, 32, 35
4 42
5 50, 55
6 68, 69, 65
7 75, 73
8 -
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 89 40 04
G.7 990 343 128
G.6 4196 3992 6427 7419 2312 0097 1143 1855 3137
G.5 4517 0064 6054
G.4 00547 84977 36495 23624 43325 19944 13214 66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482 18121 51951 90993 42573 41354 34029 02743
G.3 40977 19874 42593 65825 29213 72985
G.2 09517 90970 26773
G.1 97437 29459 10784
G.ĐB 220816 509867 273435

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 04/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 17, 14, 17
2 24, 25, 27
3 37
4 47, 44
5 -
6 -
7 77, 74, 77
8 89
9 95, 96, 92, 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12
2 25, 20
3 35, 35
4 43, 40
5 59, 53, 58
6 67, 64
7 70
8 81, 82
9 93, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 04/07/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 13
2 21, 29, 28
3 35, 37
4 43, 43
5 51, 54, 54, 55
6 -
7 73, 73
8 84, 85
9 93
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 92 81 63 22
G.7 697 611 241 402
G.6 5758 7479 3907 8396 1418 0702 4253 3635 9478 7285 1498 0211
G.5 1736 3817 6662 7925
G.4 44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152 73148 27491 78709 39446 08187 25758 89076 52713 26063 76715 03913 99853 79612 95912 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609
G.3 57839 84380 04000 72851 98082 96851 87555 92773
G.2 32995 72463 63039 63455
G.1 01660 15363 17334 96292
G.ĐB 643631 925909 664013 951718

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/07/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 -
2 25, 28
3 31, 39, 36
4 -
5 56, 52, 58
6 60
7 78, 75, 79
8 80
9 95, 97, 92

Lô tô Long An Thứ 7, 03/07/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 09, 02
1 17, 18, 11
2 -
3 -
4 48, 46
5 51, 58
6 63, 63
7 76
8 87, 81
9 91, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 13, 15, 13, 12, 12
2 -
3 34, 39, 35
4 41
5 51, 53, 53
6 63, 62, 63
7 78
8 82
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/07/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09, 02
1 18, 11
2 29, 21, 25, 22
3 -
4 -
5 55, 55
6 66
7 73, 73
8 85
9 92, 97, 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, XS miền nam, KQXS miền nam, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, KQXSMN, Kết quả XSMN