XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35.412.222.450 đ

Giá trị jackpot 2

3.601.358.050 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 02/05/2019

Kỳ 272: Thứ 3, 30/04/2019

 • 03
 • 05
 • 13
 • 40
 • 41
 • 45
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.412.222.450
Jackpot 2 0 3.601.358.050
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 481 500.000
Giải 3 8507 50.000

Kỳ 271: Thứ 7, 27/04/2019

 • 01
 • 11
 • 22
 • 26
 • 33
 • 51
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.252.173.750
Jackpot 2 0 3.472.463.750
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 270: Thứ 5, 25/04/2019

 • 16
 • 22
 • 23
 • 33
 • 36
 • 38
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.860.128.000
Jackpot 2 0 3.317.792.000
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 377 500.000
Giải 3 8185 50.000

Kỳ 269: Thứ 3, 23/04/2019

 • 20
 • 21
 • 22
 • 31
 • 43
 • 45
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.616.504.400
Jackpot 2 0 3.179.611.600
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 383 500.000
Giải 3 8291 50.000

Kỳ 268: Thứ 7, 20/04/2019

 • 08
 • 10
 • 12
 • 24
 • 40
 • 44
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 119.957.842.650
Jackpot 2 1 4.699.731.700
Giải 1 26 40.000.000
Giải 2 1193 500.000
Giải 3 22314 50.000

Kỳ 267: Thứ 5, 18/04/2019

 • 07
 • 08
 • 15
 • 24
 • 26
 • 48
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 117.272.637.300
Jackpot 2 0 4.401.375.550
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 1079 500.000
Giải 3 22604 50.000

Kỳ 266: Thứ 3, 16/04/2019

 • 16
 • 29
 • 32
 • 33
 • 52
 • 53
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 114.222.823.500
Jackpot 2 0 4.062.507.350
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 964 500.000
Giải 3 21556 50.000

Kỳ 265: Thứ 7, 13/04/2019

 • 09
 • 13
 • 20
 • 21
 • 36
 • 43
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 110.883.292.950
Jackpot 2 0 3.691.448.400
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 937 500.000
Giải 3 19103 50.000

Kỳ 264: Thứ 5, 11/04/2019

 • 01
 • 08
 • 31
 • 32
 • 37
 • 55
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 107.805.747.000
Jackpot 2 0 3.349.498.850
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 875 500.000
Giải 3 18136 50.000

Kỳ 263: Thứ 3, 09/04/2019

 • 10
 • 14
 • 19
 • 36
 • 48
 • 49
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 104.660.257.350
Jackpot 2 1 3.705.261.050
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1024 500.000
Giải 3 21539 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt