XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35.412.222.450 đ

Giá trị jackpot 2

3.601.358.050 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 02/05/2019

Kỳ 271: Thứ 7, 27/04/2019

 • 01
 • 11
 • 22
 • 26
 • 33
 • 51
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.252.173.750
Jackpot 2 0 3.472.463.750
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 268: Thứ 7, 20/04/2019

 • 08
 • 10
 • 12
 • 24
 • 40
 • 44
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 119.957.842.650
Jackpot 2 1 4.699.731.700
Giải 1 26 40.000.000
Giải 2 1193 500.000
Giải 3 22314 50.000

Kỳ 265: Thứ 7, 13/04/2019

 • 09
 • 13
 • 20
 • 21
 • 36
 • 43
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 110.883.292.950
Jackpot 2 0 3.691.448.400
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 937 500.000
Giải 3 19103 50.000

Kỳ 262: Thứ 7, 06/04/2019

 • 01
 • 20
 • 30
 • 41
 • 46
 • 50
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 101.454.269.700
Jackpot 2 0 3.349.040.200
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 702 500.000
Giải 3 15484 50.000

Kỳ 259: Thứ 7, 30/03/2019

 • 03
 • 15
 • 18
 • 35
 • 50
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 92.936.478.900
Jackpot 2 1 3.564.575.350
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 773 500.000
Giải 3 17828 50.000

Kỳ 256: Thứ 7, 23/03/2019

 • 03
 • 09
 • 30
 • 41
 • 46
 • 52
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 85.400.833.350
Jackpot 2 0 4.104.783.200
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 696 500.000
Giải 3 16397 50.000

Kỳ 253: Thứ 7, 16/03/2019

 • 10
 • 18
 • 22
 • 24
 • 35
 • 40
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77.924.209.350
Jackpot 2 0 3.274.047.200
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 637 500.000
Giải 3 14899 50.000

Kỳ 250: Thứ 7, 09/03/2019

 • 18
 • 24
 • 31
 • 34
 • 35
 • 44
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70.408.534.800
Jackpot 2 1 3.917.427.600
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 690 500.000
Giải 3 14345 50.000

Kỳ 247: Thứ 7, 02/03/2019

 • 01
 • 02
 • 03
 • 20
 • 46
 • 48
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.196.433.750
Jackpot 2 0 3.227.194.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 693 500.000
Giải 3 13528 50.000

Kỳ 244: Thứ 7, 23/02/2019

 • 16
 • 19
 • 30
 • 39
 • 43
 • 52
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.168.007.850
Jackpot 2 0 3.217.296.750
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 554 500.000
Giải 3 13122 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt