XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35.412.222.450 đ

Giá trị jackpot 2

3.601.358.050 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 02/05/2019

Kỳ 270: Thứ 5, 25/04/2019

 • 16
 • 22
 • 23
 • 33
 • 36
 • 38
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.860.128.000
Jackpot 2 0 3.317.792.000
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 377 500.000
Giải 3 8185 50.000

Kỳ 267: Thứ 5, 18/04/2019

 • 07
 • 08
 • 15
 • 24
 • 26
 • 48
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 117.272.637.300
Jackpot 2 0 4.401.375.550
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 1079 500.000
Giải 3 22604 50.000

Kỳ 264: Thứ 5, 11/04/2019

 • 01
 • 08
 • 31
 • 32
 • 37
 • 55
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 107.805.747.000
Jackpot 2 0 3.349.498.850
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 875 500.000
Giải 3 18136 50.000

Kỳ 261: Thứ 5, 04/04/2019

 • 16
 • 26
 • 29
 • 38
 • 47
 • 51
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98.312.907.900
Jackpot 2 1 3.597.381.000
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 908 500.000
Giải 3 17031 50.000

Kỳ 258: Thứ 5, 28/03/2019

 • 03
 • 23
 • 37
 • 43
 • 44
 • 49
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 90.282.744.300
Jackpot 2 0 3.269.715.950
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 868 500.000
Giải 3 17595 50.000

Kỳ 255: Thứ 5, 21/03/2019

 • 07
 • 18
 • 32
 • 42
 • 46
 • 53
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 82.774.946.550
Jackpot 2 0 3.813.018.000
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 772 500.000
Giải 3 16077 50.000

Kỳ 252: Thứ 5, 14/03/2019

 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44
 • 53
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 75.457.784.550
Jackpot 2 1 3.267.720.100
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 699 500.000
Giải 3 14221 50.000

Kỳ 249: Thứ 5, 07/03/2019

 • 02
 • 14
 • 20
 • 33
 • 41
 • 47
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68.424.485.250
Jackpot 2 0 3.696.977.650
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 533 500.000
Giải 3 12621 50.000

Kỳ 246: Thứ 5, 28/02/2019

 • 04
 • 15
 • 19
 • 34
 • 40
 • 42
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.151.686.400
Jackpot 2 1 3.659.927.700
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 586 500.000
Giải 3 12388 50.000

Kỳ 243: Thứ 5, 21/02/2019

 • 03
 • 10
 • 11
 • 15
 • 29
 • 34
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.212.337.100
Jackpot 2 1 6.360.507.100
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 685 500.000
Giải 3 14102 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt