Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

G.1 8004
G.2 9066 8386
G.3 9066 8386
KK 1 *004
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 0210 D 5560
B 8386 E 8004
C 1709 G 9066
G.1 2087
G.2 9144 7067
G.3 9144 7067
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 2087 D 5501
B 9144 E 7067
C 0317 G 7738
G.1 6148
G.2 2924 4264
G.3 2924 4264
KK 1 *148
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 5968 D 8131
B 2085 E 6148
C 4264 G 2924
G.1 7897
G.2 9499 4716
G.3 9499 4716
KK 1 *897
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 4716 D 1657
B 7897 E 2006
C 0301 G 9499
G.1 0087
G.2 0935 3447
G.3 0935 3447
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 0087 D 9709
B 9847 E 3447
C 2780 G 0935
G.1 5338
G.2 3754 1972
G.3 3754 1972
KK 1 *338
KK 2 **38
Ký hiệu bộ số
A 1972 D 5338
B 3754 E 5088
C 6072 G 4729
G.1 3290
G.2 3131 3813
G.3 3131 3813
KK 1 *290
KK 2 **90
Ký hiệu bộ số
A 5079 D 3290
B 5020 E 3131
C 1159 G 3813
G.1 0315
G.2 8891 5969
G.3 8891 5969
KK 1 *315
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 8688 D 0315
B 0131 E 9886
C 8891 G 5969
G.1 9042
G.2 2580 1764
G.3 2580 1764
KK 1 *042
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 1764 D 9072
B 9042 E 4700
C 6669 G 2580
G.1 3602
G.2 4974 5983
G.3 4974 5983
KK 1 *602
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 8575 D 3602
B 9913 E 4270
C 4974 G 5983

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần