Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
08
35.6% 64 lượt
33
35.6% 64 lượt
88
35.6% 64 lượt
68
35% 63 lượt
86
35% 63 lượt
11
35% 63 lượt
38
33.3% 60 lượt
71
33.3% 60 lượt
16
32.8% 59 lượt
10
32.2% 58 lượt
13
31.7% 57 lượt
67
31.1% 56 lượt
40
31.1% 56 lượt
41
31.1% 56 lượt
49
31.1% 56 lượt
64
31.1% 56 lượt
32
30.6% 55 lượt
97
30.6% 55 lượt
36
30% 54 lượt
54
30% 54 lượt
14
30% 54 lượt
98
30% 54 lượt
48
29.4% 53 lượt
06
29.4% 53 lượt
80
29.4% 53 lượt
81
29.4% 53 lượt
26
29.4% 53 lượt
62
29.4% 53 lượt
89
29.4% 53 lượt
29
29.4% 53 lượt
43
29.4% 53 lượt
66
28.9% 52 lượt
77
28.9% 52 lượt
70
28.9% 52 lượt
17
28.3% 51 lượt
42
28.3% 51 lượt
82
28.3% 51 lượt
84
28.3% 51 lượt
69
28.3% 51 lượt
18
28.3% 51 lượt
47
28.3% 51 lượt
75
28.3% 51 lượt
09
28.3% 51 lượt
20
27.8% 50 lượt
07
27.8% 50 lượt
02
27.8% 50 lượt
87
27.8% 50 lượt
52
27.2% 49 lượt
05
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
27
26.7% 48 lượt
78
26.7% 48 lượt
96
26.7% 48 lượt
85
26.7% 48 lượt
37
26.7% 48 lượt
25
26.7% 48 lượt
45
26.1% 47 lượt
55
26.1% 47 lượt
79
26.1% 47 lượt
58
26.1% 47 lượt
93
26.1% 47 lượt
59
26.1% 47 lượt
60
26.1% 47 lượt
46
26.1% 47 lượt
39
26.1% 47 lượt
76
25.6% 46 lượt
90
25.6% 46 lượt
56
25.6% 46 lượt
95
25.6% 46 lượt
12
25% 45 lượt
63
25% 45 lượt
04
24.4% 44 lượt
15
24.4% 44 lượt
83
24.4% 44 lượt
53
24.4% 44 lượt
21
24.4% 44 lượt
92
24.4% 44 lượt
44
23.9% 43 lượt
22
23.9% 43 lượt
28
22.8% 41 lượt
74
22.8% 41 lượt
03
22.8% 41 lượt
30
22.8% 41 lượt
51
22.8% 41 lượt
19
22.8% 41 lượt
91
22.8% 41 lượt
65
22.2% 40 lượt
00
22.2% 40 lượt
24
22.2% 40 lượt
57
22.2% 40 lượt
35
21.7% 39 lượt
72
21.7% 39 lượt
01
21.7% 39 lượt
94
20% 36 lượt
61
20% 36 lượt
50
20% 36 lượt
31
19.4% 35 lượt
23
18.9% 34 lượt
34
18.3% 33 lượt
73
17.2% 31 lượt