Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
63
40.6% 73 lượt
96
38.3% 69 lượt
84
36.7% 66 lượt
02
36.1% 65 lượt
31
35.6% 64 lượt
85
35% 63 lượt
39
34.4% 62 lượt
11
34.4% 62 lượt
80
34.4% 62 lượt
70
33.9% 61 lượt
75
33.9% 61 lượt
86
33.9% 61 lượt
90
33.9% 61 lượt
35
33.9% 61 lượt
82
33.3% 60 lượt
46
33.3% 60 lượt
55
33.3% 60 lượt
45
32.8% 59 lượt
81
32.8% 59 lượt
19
32.8% 59 lượt
04
32.8% 59 lượt
99
32.8% 59 lượt
67
31.7% 57 lượt
24
31.7% 57 lượt
15
31.7% 57 lượt
30
31.1% 56 lượt
27
31.1% 56 lượt
66
30.6% 55 lượt
83
30.6% 55 lượt
98
30% 54 lượt
36
30% 54 lượt
10
29.4% 53 lượt
78
28.9% 52 lượt
22
28.9% 52 lượt
68
28.9% 52 lượt
71
28.3% 51 lượt
47
27.8% 50 lượt
49
27.8% 50 lượt
03
27.8% 50 lượt
94
27.8% 50 lượt
59
27.8% 50 lượt
60
27.8% 50 lượt
41
27.8% 50 lượt
21
27.2% 49 lượt
97
27.2% 49 lượt
69
27.2% 49 lượt
18
27.2% 49 lượt
93
26.7% 48 lượt
07
26.7% 48 lượt
20
26.7% 48 lượt
32
26.7% 48 lượt
33
26.7% 48 lượt
50
26.7% 48 lượt
29
26.1% 47 lượt
37
26.1% 47 lượt
43
26.1% 47 lượt
72
26.1% 47 lượt
87
26.1% 47 lượt
74
26.1% 47 lượt
42
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
08
25% 45 lượt
91
25% 45 lượt
48
24.4% 44 lượt
88
24.4% 44 lượt
44
23.9% 43 lượt
51
23.9% 43 lượt
17
23.9% 43 lượt
56
23.3% 42 lượt
05
23.3% 42 lượt
65
23.3% 42 lượt
12
22.8% 41 lượt
52
22.8% 41 lượt
25
22.8% 41 lượt
73
22.8% 41 lượt
62
22.2% 40 lượt
06
22.2% 40 lượt
64
22.2% 40 lượt
79
22.2% 40 lượt
58
22.2% 40 lượt
54
22.2% 40 lượt
14
22.2% 40 lượt
40
21.7% 39 lượt
28
21.7% 39 lượt
53
21.1% 38 lượt
09
21.1% 38 lượt
38
21.1% 38 lượt
95
21.1% 38 lượt
26
20.6% 37 lượt
23
20.6% 37 lượt
34
20.6% 37 lượt
76
20.6% 37 lượt
57
20% 36 lượt
13
20% 36 lượt
16
20% 36 lượt
77
18.9% 34 lượt
89
18.3% 33 lượt
92
17.8% 32 lượt
00
17.8% 32 lượt
61
17.2% 31 lượt