Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
48
42.2% 76 lượt
97
36.1% 65 lượt
88
34.4% 62 lượt
11
34.4% 62 lượt
86
33.9% 61 lượt
49
33.3% 60 lượt
95
33.3% 60 lượt
38
33.3% 60 lượt
04
32.8% 59 lượt
71
32.2% 58 lượt
92
32.2% 58 lượt
13
31.7% 57 lượt
12
31.7% 57 lượt
02
31.1% 56 lượt
01
31.1% 56 lượt
85
30.6% 55 lượt
61
30.6% 55 lượt
79
30.6% 55 lượt
90
30% 54 lượt
68
30% 54 lượt
14
30% 54 lượt
96
30% 54 lượt
26
30% 54 lượt
35
29.4% 53 lượt
64
29.4% 53 lượt
09
29.4% 53 lượt
40
29.4% 53 lượt
08
29.4% 53 lượt
81
29.4% 53 lượt
30
29.4% 53 lượt
57
28.9% 52 lượt
41
28.9% 52 lượt
80
28.9% 52 lượt
21
28.9% 52 lượt
06
28.9% 52 lượt
70
28.9% 52 lượt
16
28.3% 51 lượt
87
28.3% 51 lượt
05
28.3% 51 lượt
52
28.3% 51 lượt
91
28.3% 51 lượt
53
28.3% 51 lượt
83
28.3% 51 lượt
84
28.3% 51 lượt
54
28.3% 51 lượt
93
27.8% 50 lượt
45
27.8% 50 lượt
33
27.2% 49 lượt
69
27.2% 49 lượt
19
27.2% 49 lượt
42
27.2% 49 lượt
23
27.2% 49 lượt
36
26.7% 48 lượt
00
26.7% 48 lượt
67
26.1% 47 lượt
25
26.1% 47 lượt
47
26.1% 47 lượt
55
25.6% 46 lượt
62
25.6% 46 lượt
98
25.6% 46 lượt
58
25% 45 lượt
74
25% 45 lượt
89
25% 45 lượt
76
25% 45 lượt
29
25% 45 lượt
39
25% 45 lượt
17
25% 45 lượt
94
25% 45 lượt
31
25% 45 lượt
07
25% 45 lượt
27
25% 45 lượt
28
25% 45 lượt
60
24.4% 44 lượt
56
24.4% 44 lượt
20
24.4% 44 lượt
18
24.4% 44 lượt
59
24.4% 44 lượt
75
23.9% 43 lượt
37
23.9% 43 lượt
65
23.9% 43 lượt
24
23.3% 42 lượt
34
23.3% 42 lượt
51
23.3% 42 lượt
82
23.3% 42 lượt
43
22.8% 41 lượt
99
22.8% 41 lượt
15
22.2% 40 lượt
63
22.2% 40 lượt
10
22.2% 40 lượt
66
21.1% 38 lượt
32
21.1% 38 lượt
46
21.1% 38 lượt
03
20.6% 37 lượt
44
20.6% 37 lượt
72
20.6% 37 lượt
77
20% 36 lượt
22
20% 36 lượt
78
19.4% 35 lượt
73
18.9% 34 lượt
50
17.2% 31 lượt