Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
63
40% 72 lượt
84
38.9% 70 lượt
27
37.2% 67 lượt
55
36.7% 66 lượt
86
36.7% 66 lượt
11
36.1% 65 lượt
45
36.1% 65 lượt
30
34.4% 62 lượt
15
33.9% 61 lượt
66
33.3% 60 lượt
83
33.3% 60 lượt
74
32.8% 59 lượt
31
32.8% 59 lượt
70
32.8% 59 lượt
71
32.8% 59 lượt
90
32.2% 58 lượt
96
31.7% 57 lượt
47
31.1% 56 lượt
93
31.1% 56 lượt
19
31.1% 56 lượt
80
30.6% 55 lượt
02
30.6% 55 lượt
41
30.6% 55 lượt
85
30.6% 55 lượt
69
29.4% 53 lượt
50
29.4% 53 lượt
07
29.4% 53 lượt
60
29.4% 53 lượt
13
29.4% 53 lượt
24
29.4% 53 lượt
98
29.4% 53 lượt
12
28.9% 52 lượt
20
28.9% 52 lượt
68
28.9% 52 lượt
35
28.9% 52 lượt
42
28.3% 51 lượt
97
28.3% 51 lượt
82
28.3% 51 lượt
26
27.8% 50 lượt
46
27.2% 49 lượt
04
27.2% 49 lượt
65
27.2% 49 lượt
06
27.2% 49 lượt
67
27.2% 49 lượt
28
27.2% 49 lượt
59
27.2% 49 lượt
91
26.7% 48 lượt
61
26.7% 48 lượt
75
26.7% 48 lượt
87
26.7% 48 lượt
72
26.7% 48 lượt
21
26.1% 47 lượt
78
26.1% 47 lượt
56
26.1% 47 lượt
73
26.1% 47 lượt
10
26.1% 47 lượt
39
25.6% 46 lượt
57
25.6% 46 lượt
14
25.6% 46 lượt
29
25.6% 46 lượt
05
25.6% 46 lượt
09
25.6% 46 lượt
34
25.6% 46 lượt
76
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
51
25.6% 46 lượt
36
25.6% 46 lượt
88
25% 45 lượt
81
25% 45 lượt
94
25% 45 lượt
99
25% 45 lượt
23
24.4% 44 lượt
92
24.4% 44 lượt
43
23.9% 43 lượt
38
23.9% 43 lượt
58
23.3% 42 lượt
08
23.3% 42 lượt
00
23.3% 42 lượt
18
23.3% 42 lượt
40
22.8% 41 lượt
32
22.8% 41 lượt
03
22.8% 41 lượt
25
22.8% 41 lượt
79
22.2% 40 lượt
37
21.7% 39 lượt
62
21.7% 39 lượt
53
21.7% 39 lượt
44
21.7% 39 lượt
22
21.7% 39 lượt
54
21.1% 38 lượt
17
21.1% 38 lượt
95
20.6% 37 lượt
33
20% 36 lượt
16
20% 36 lượt
64
20% 36 lượt
89
19.4% 35 lượt
77
18.3% 33 lượt
49
17.2% 31 lượt
48
17.2% 31 lượt
52
16.1% 29 lượt