-->

Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
38
35% 63 lượt
88
35% 63 lượt
42
34.4% 62 lượt
79
33.9% 61 lượt
61
33.9% 61 lượt
80
33.3% 60 lượt
48
33.3% 60 lượt
93
33.3% 60 lượt
41
32.2% 58 lượt
08
31.7% 57 lượt
95
31.7% 57 lượt
22
31.1% 56 lượt
28
31.1% 56 lượt
90
31.1% 56 lượt
19
31.1% 56 lượt
21
31.1% 56 lượt
97
31.1% 56 lượt
83
30.6% 55 lượt
94
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
01
30.6% 55 lượt
71
30% 54 lượt
11
30% 54 lượt
13
30% 54 lượt
59
30% 54 lượt
34
30% 54 lượt
36
29.4% 53 lượt
23
29.4% 53 lượt
09
29.4% 53 lượt
12
29.4% 53 lượt
64
29.4% 53 lượt
06
28.9% 52 lượt
91
28.9% 52 lượt
02
28.9% 52 lượt
39
28.9% 52 lượt
17
28.9% 52 lượt
35
28.9% 52 lượt
33
28.3% 51 lượt
00
28.3% 51 lượt
03
28.3% 51 lượt
25
28.3% 51 lượt
04
28.3% 51 lượt
31
28.3% 51 lượt
43
27.8% 50 lượt
92
27.8% 50 lượt
14
27.8% 50 lượt
07
27.2% 49 lượt
84
27.2% 49 lượt
55
27.2% 49 lượt
16
27.2% 49 lượt
37
27.2% 49 lượt
98
27.2% 49 lượt
87
26.7% 48 lượt
67
26.7% 48 lượt
68
26.7% 48 lượt
70
26.7% 48 lượt
30
26.7% 48 lượt
78
26.1% 47 lượt
57
26.1% 47 lượt
18
26.1% 47 lượt
53
26.1% 47 lượt
49
26.1% 47 lượt
45
25.6% 46 lượt
86
25.6% 46 lượt
40
25.6% 46 lượt
56
25% 45 lượt
74
25% 45 lượt
51
25% 45 lượt
54
24.4% 44 lượt
89
24.4% 44 lượt
85
24.4% 44 lượt
81
24.4% 44 lượt
75
24.4% 44 lượt
05
23.9% 43 lượt
20
23.9% 43 lượt
72
23.9% 43 lượt
50
23.9% 43 lượt
44
23.9% 43 lượt
26
23.9% 43 lượt
24
23.3% 42 lượt
29
23.3% 42 lượt
47
22.8% 41 lượt
62
22.8% 41 lượt
82
22.8% 41 lượt
69
22.8% 41 lượt
10
22.8% 41 lượt
65
22.8% 41 lượt
46
22.2% 40 lượt
99
22.2% 40 lượt
96
21.7% 39 lượt
76
21.7% 39 lượt
58
21.1% 38 lượt
77
21.1% 38 lượt
60
21.1% 38 lượt
66
20.6% 37 lượt
73
20.6% 37 lượt
15
20% 36 lượt
27
20% 36 lượt
32
20% 36 lượt
63
19.4% 35 lượt
-->