Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
48
36.1% 65 lượt
97
35% 63 lượt
86
34.4% 62 lượt
11
34.4% 62 lượt
33
33.9% 61 lượt
08
33.3% 60 lượt
49
33.3% 60 lượt
64
32.8% 59 lượt
85
32.2% 58 lượt
38
32.2% 58 lượt
88
32.2% 58 lượt
69
32.2% 58 lượt
71
31.7% 57 lượt
81
31.7% 57 lượt
92
31.7% 57 lượt
68
31.7% 57 lượt
16
30.6% 55 lượt
54
30.6% 55 lượt
13
30.6% 55 lượt
40
30% 54 lượt
41
30% 54 lượt
87
30% 54 lượt
30
30% 54 lượt
09
30% 54 lượt
26
30% 54 lượt
21
29.4% 53 lượt
90
29.4% 53 lượt
04
29.4% 53 lượt
02
29.4% 53 lượt
12
28.9% 52 lượt
20
28.9% 52 lượt
79
28.9% 52 lượt
93
28.9% 52 lượt
80
28.9% 52 lượt
82
28.3% 51 lượt
84
28.3% 51 lượt
53
28.3% 51 lượt
25
28.3% 51 lượt
32
28.3% 51 lượt
14
27.8% 50 lượt
42
27.8% 50 lượt
57
27.8% 50 lượt
61
27.8% 50 lượt
05
27.8% 50 lượt
67
27.8% 50 lượt
83
27.8% 50 lượt
95
27.8% 50 lượt
96
27.8% 50 lượt
18
27.8% 50 lượt
98
27.8% 50 lượt
94
27.2% 49 lượt
70
27.2% 49 lượt
91
27.2% 49 lượt
01
27.2% 49 lượt
89
27.2% 49 lượt
19
26.7% 48 lượt
06
26.7% 48 lượt
58
26.1% 47 lượt
07
26.1% 47 lượt
35
26.1% 47 lượt
36
26.1% 47 lượt
47
25.6% 46 lượt
76
25.6% 46 lượt
17
25% 45 lượt
00
25% 45 lượt
45
25% 45 lượt
78
25% 45 lượt
27
24.4% 44 lượt
23
24.4% 44 lượt
24
24.4% 44 lượt
10
24.4% 44 lượt
15
24.4% 44 lượt
75
24.4% 44 lượt
65
24.4% 44 lượt
62
23.9% 43 lượt
74
23.9% 43 lượt
63
23.9% 43 lượt
60
23.9% 43 lượt
34
23.9% 43 lượt
29
23.3% 42 lượt
43
23.3% 42 lượt
55
23.3% 42 lượt
31
23.3% 42 lượt
99
23.3% 42 lượt
39
22.8% 41 lượt
37
22.8% 41 lượt
28
22.8% 41 lượt
52
22.8% 41 lượt
46
22.8% 41 lượt
66
22.8% 41 lượt
51
21.7% 39 lượt
77
21.7% 39 lượt
59
21.7% 39 lượt
56
21.1% 38 lượt
72
21.1% 38 lượt
03
20% 36 lượt
44
18.9% 34 lượt
50
18.9% 34 lượt
22
18.3% 33 lượt
73
17.8% 32 lượt