Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
18
42.8% 77 lượt
92
38.9% 70 lượt
48
37.8% 68 lượt
54
35.6% 64 lượt
77
35% 63 lượt
41
34.4% 62 lượt
64
34.4% 62 lượt
13
33.9% 61 lượt
01
33.9% 61 lượt
38
33.9% 61 lượt
25
32.2% 58 lượt
65
32.2% 58 lượt
71
32.2% 58 lượt
33
32.2% 58 lượt
08
32.2% 58 lượt
95
32.2% 58 lượt
19
31.7% 57 lượt
47
31.7% 57 lượt
68
31.1% 56 lượt
60
31.1% 56 lượt
72
31.1% 56 lượt
74
31.1% 56 lượt
53
31.1% 56 lượt
28
31.1% 56 lượt
66
31.1% 56 lượt
76
30.6% 55 lượt
07
30.6% 55 lượt
10
30% 54 lượt
12
30% 54 lượt
43
30% 54 lượt
46
30% 54 lượt
91
29.4% 53 lượt
63
29.4% 53 lượt
05
29.4% 53 lượt
90
28.9% 52 lượt
70
28.9% 52 lượt
40
28.9% 52 lượt
94
28.9% 52 lượt
58
28.9% 52 lượt
04
28.3% 51 lượt
32
28.3% 51 lượt
98
28.3% 51 lượt
02
27.8% 50 lượt
59
27.8% 50 lượt
97
27.8% 50 lượt
79
27.8% 50 lượt
24
27.2% 49 lượt
51
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
49
26.7% 48 lượt
31
26.7% 48 lượt
39
26.7% 48 lượt
36
26.1% 47 lượt
30
26.1% 47 lượt
26
25.6% 46 lượt
22
25.6% 46 lượt
50
25.6% 46 lượt
55
25.6% 46 lượt
69
25.6% 46 lượt
52
25% 45 lượt
00
25% 45 lượt
93
24.4% 44 lượt
85
24.4% 44 lượt
88
24.4% 44 lượt
96
24.4% 44 lượt
16
24.4% 44 lượt
57
24.4% 44 lượt
37
24.4% 44 lượt
34
23.9% 43 lượt
23
23.9% 43 lượt
67
23.9% 43 lượt
29
23.9% 43 lượt
87
23.3% 42 lượt
75
23.3% 42 lượt
62
23.3% 42 lượt
45
23.3% 42 lượt
11
23.3% 42 lượt
27
23.3% 42 lượt
80
22.8% 41 lượt
20
22.8% 41 lượt
44
22.8% 41 lượt
06
22.8% 41 lượt
89
22.8% 41 lượt
56
22.2% 40 lượt
84
22.2% 40 lượt
17
22.2% 40 lượt
09
22.2% 40 lượt
15
21.7% 39 lượt
61
21.7% 39 lượt
78
21.1% 38 lượt
35
21.1% 38 lượt
42
21.1% 38 lượt
81
20% 36 lượt
73
20% 36 lượt
03
19.4% 35 lượt
82
18.3% 33 lượt
21
17.8% 32 lượt
83
17.2% 31 lượt
86
17.2% 31 lượt
14
17.2% 31 lượt